سنگ قیمتی و نیمه قیمتی ایج
 
آرشیو
درباره وب

برای خرید و فروش سنگ قیمتی و نیمه قیمتی به آدرس ghasem4838@mihanmail.irپیام دهید ghasem4838@mihanmail.ir
تاریخ: پنجشنبه 28 تیر 1397 بازدید: 54 نویسنده: رنجبر

سنگ های فرا زمینی یا تکتیت ها 

snb_cm18۰518-۰113۰2۰7.jpg


موضوعات:سنگ تکتیت ها فرازمینی ,
سنگ-فرا-زمینی سنگ-فرا-زمینی سنگ-فرا-زمینی سنگ-فرا-زمینی سنگ-فرا-زمینی امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: پنجشنبه 28 تیر 1397 بازدید: 28 نویسنده: رنجبر

سنگ زیبای جواهرات

9408_cm18۰518-۰11224۰5.jpg


موضوعات:سنگ آبی ,
سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: پنجشنبه 28 تیر 1397 بازدید: 25 نویسنده: رنجبر

فروش سنگ های قیمتی به صورت راف

5c2l_cm18۰518-۰140۰257.jpg


موضوعات:سنگ بنفش ,
سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: پنجشنبه 28 تیر 1397 بازدید: 29 نویسنده: رنجبر

خرید و فروش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به صورت راف 

pmsq_cm18۰518-۰148۰873.jpg


موضوعات:سنگ آبی ,
سنگ-های-قیمتی-به-صورت-راف- سنگ-های-قیمتی-به-صورت-راف- سنگ-های-قیمتی-به-صورت-راف- سنگ-های-قیمتی-به-صورت-راف- سنگ-های-قیمتی-به-صورت-راف- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: پنجشنبه 28 تیر 1397 بازدید: 30 نویسنده: رنجبر

سنگ سبز برای نگین (به صورت راف )

6t99_cm18۰517-23451236.jpg


موضوعات:سنگ سبز ,
خرید-و-فروش-سنگ-های-راف خرید-و-فروش-سنگ-های-راف خرید-و-فروش-سنگ-های-راف خرید-و-فروش-سنگ-های-راف خرید-و-فروش-سنگ-های-راف امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: پنجشنبه 28 تیر 1397 بازدید: 19 نویسنده: رنجبر

فروش سنگ های راف 

3v1q_cm18۰517-232827۰8.jpg


موضوعات:سنگ سفید ,
نگین-فارس- نگین-فارس- نگین-فارس- نگین-فارس- نگین-فارس- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: پنجشنبه 28 تیر 1397 بازدید: 17 نویسنده: رنجبر

سنگ شهر ایج 

3jnh_cm18۰517-232550۰2.jpg


موضوعات:سنگ قیمتی ,
سنگ-قیمتی-شهر-من-ایج- سنگ-قیمتی-شهر-من-ایج- سنگ-قیمتی-شهر-من-ایج- سنگ-قیمتی-شهر-من-ایج- سنگ-قیمتی-شهر-من-ایج- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: پنجشنبه 28 تیر 1397 بازدید: 11 نویسنده: رنجبر

سنگ بسیار زیبای طبیعت 

9kt4_cm18۰517-23313715.jpg


موضوعات:سنگ قیمتی ,
سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: پنجشنبه 28 تیر 1397 بازدید: 13 نویسنده: رنجبر

سنگ زیبا برای نگینی زیبا 

0zps_cm18۰518-۰129۰537.jpg


موضوعات:سنگ سبز ,
سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: شنبه 23 تیر 1397 بازدید: 31 نویسنده: رنجبر

آبی رنگ نگین انگشتر ایج فارس 

unhy_cm18۰518-۰1404358.jpg


موضوعات:سنگ آبی ,
نگین-جهان- نگین-جهان- نگین-جهان- نگین-جهان- نگین-جهان- امتیاز : 2| | دیدگاه(0)
تاریخ: شنبه 23 تیر 1397 بازدید: 26 نویسنده: رنجبر

نگین انگشتری با سنگ نگین ایج 

برای سفارش به آدرس ایمیل ghasem4838@mihanmail.irیا آدرس ایمیل ghasem4838@gmail.comایمیل کنید و قیمت

 

توافقی خود را برای هر یک از سنگ ها بیان نمایید و آدرس ایمیل خود را بگذارید و شماره تماس خود تا با شما تماس

 

گرفته شود و یا به آدرس ایمیلتان ایمیل نماییم .

 

 

با تشکر مدیر مسئول خرید و فروش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ایج 

ne3h_cm18۰518-19531514.jpg


موضوعات:سنگ قیمتی ,
نگین-فارس نگین-فارس نگین-فارس نگین-فارس نگین-فارس امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: شنبه 23 تیر 1397 بازدید: 19 نویسنده: رنجبر

سنگ نگین ایج 

prvk_cm18۰518-۰11349۰8.jpg


موضوعات:سنگ سرخ ,
نگین-ایران- نگین-ایران- نگین-ایران- نگین-ایران- نگین-ایران- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: شنبه 23 تیر 1397 بازدید: 21 نویسنده: رنجبر

سنگ نگین ایج 

sc1b_cm18۰518-۰1472672.jpg


موضوعات:سنگ سفید ,
نگین-فارس نگین-فارس نگین-فارس نگین-فارس نگین-فارس امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: شنبه 23 تیر 1397 بازدید: 13 نویسنده: رنجبر

زمرد زیبای ایج

swap_cm18۰518-۰1411059.jpg


موضوعات:سنگ زمرد ,
جواهر-ایج جواهر-ایج جواهر-ایج جواهر-ایج جواهر-ایج امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: پنجشنبه 14 تیر 1397 بازدید: 17 نویسنده: رنجبر
سنگ شیشه طبیعی با رنگ طبیعی و بسیار زیبا و چشم نواز 
8pe9_cm18۰517-23441234.jpg


موضوعات:سنگ شیشه طبیعی ,
سنگ-جواهراتی-ایج- سنگ-جواهراتی-ایج- سنگ-جواهراتی-ایج- سنگ-جواهراتی-ایج- سنگ-جواهراتی-ایج- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 11 تیر 1397 بازدید: 23 نویسنده: رنجبر

الماس خام و تراش نخورده به وزن 5قیراط

ert7_win_20180628_125957.jpg546g_win_20180628_130003.jpg 8auf_win_20180628_130003.jpg 


موضوعات:سنگ قیمتی ,
الماس-خام- الماس-خام- الماس-خام- الماس-خام- الماس-خام- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 11 تیر 1397 بازدید: 30 نویسنده: رنجبر

سنگ شیشه طبیعی راف

afin_cm18۰518-۰1262431.jpg


موضوعات:سنگ شیشه طبیعی ,
سنگ-شیشه-راف سنگ-شیشه-راف سنگ-شیشه-راف سنگ-شیشه-راف سنگ-شیشه-راف امتیاز : 4| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 11 تیر 1397 بازدید: 26 نویسنده: رنجبر

سنگ رویایی

9kdr_cm18۰518-۰156۰889.jpg


موضوعات:سنگ سفید ,
سنگ-نیمه-قیمتی- سنگ-نیمه-قیمتی- سنگ-نیمه-قیمتی- سنگ-نیمه-قیمتی- سنگ-نیمه-قیمتی- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 11 تیر 1397 بازدید: 26 نویسنده: رنجبر

سنگ زینتی 

cmr3_cm18۰518-۰154۰986.jpg


موضوعات:سنگ قهوه ایی ,
سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: شنبه 09 تیر 1397 بازدید: 24 نویسنده: رنجبر

kqo4_win_20180628_125755.jpg 

این یک قطعه الماس خام است به وزن پنج قیراط با شفافیت vhموضوعات:سنگ قیمتی ,
الماس-خام- الماس-خام- الماس-خام- الماس-خام- الماس-خام- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: جمعه 08 تیر 1397 بازدید: 22 نویسنده: رنجبر

g918_cm18۰518-۰1464271.jpg ایج /////ایج/////ایج////ایجh5c7_cm18۰518-۰1503279.jpg ایج/////ایج//////ایج//////ایج////ایجwdal_cm18۰523-۰2۰7۰4۰9.jpg موضوعات:سنگ شیشه طبیعی ,
سنگ-های-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-های-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-های-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-های-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-های-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- امتیاز : 8| | دیدگاه(0)
تاریخ: سه شنبه 29 خرداد 1397 بازدید: 68 نویسنده: رنجبر

سنگ زیبا با تلفیق چند رنگ طبیعی 

kdog_cm18۰518-۰1492877.jpg


موضوعات:سنگ قیمتی ,
سنگ-دیدنی-با-رنگ-های-زیبا سنگ-دیدنی-با-رنگ-های-زیبا سنگ-دیدنی-با-رنگ-های-زیبا سنگ-دیدنی-با-رنگ-های-زیبا سنگ-دیدنی-با-رنگ-های-زیبا امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: سه شنبه 29 خرداد 1397 بازدید: 16 نویسنده: رنجبر

سنگ بسیار زیبا برای ساخت بدلیجات 

jjw4_cm18۰517-23294011.jpg


موضوعات:سنگ قهوه ایی ,
سنگ-گوهر- سنگ-گوهر- سنگ-گوهر- سنگ-گوهر- سنگ-گوهر- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: سه شنبه 29 خرداد 1397 بازدید: 13 نویسنده: رنجبر

سنگ شیشه طبیعی با رنگ ثابت و طبیعی 

h6y7_cm18۰518-19525612.jpg


موضوعات:سنگ شیشه طبیعی ,
سنگ-نیمه-قیمتی سنگ-نیمه-قیمتی سنگ-نیمه-قیمتی سنگ-نیمه-قیمتی سنگ-نیمه-قیمتی امتیاز : 3| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 15 نویسنده: رنجبر

سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به صورت تراش نخورده و راف 

lbk9_cm18۰518-۰11349۰8.jpg


موضوعات:سنگ سرخ ,
سنگ-سرخ-و-زیبا- سنگ-سرخ-و-زیبا- سنگ-سرخ-و-زیبا- سنگ-سرخ-و-زیبا- سنگ-سرخ-و-زیبا- امتیاز : 17| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 12 نویسنده: رنجبر

ekh2_cm18۰523-۰2364768.jpg ////////ایج سنگ xmeu_cm18۰523-۰2343863.jpg //////////////////ایج سنگltrx_cm18۰523-۰232۰754.jpg 

سنگ های بسیار زیبا با قیمت مناسب و ارزان برای طراحی دکوراسیون مغازه ای طلا و جواهر فروشی و ساخت نگین و بدلیجات .درخواست خود را به ایمیل کنار وبلاگ ایمیل کنید موضوعات:سنگ قیمتی ,
سنگ-جواهراتی-(ایج-سنگ-) سنگ-جواهراتی-(ایج-سنگ-) سنگ-جواهراتی-(ایج-سنگ-) سنگ-جواهراتی-(ایج-سنگ-) سنگ-جواهراتی-(ایج-سنگ-) امتیاز : 15| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 17 نویسنده: رنجبر

3v3s_cm18۰518-۰1185517.jpg //////ایج سنگ 5d5u_cm18۰517-23415428.jpg //////////////////ایج سنگ pja8_cm18۰518-۰126۰730.jpg //////////ایج سنگ ibel_cm18۰518-۰1411059.jpg ////////ایج سنگ t0l_cm18۰518-۰1505180.jpg موضوعات:سنگ سبز ,
ایج--سنگ-قیمتی- ایج--سنگ-قیمتی- ایج--سنگ-قیمتی- ایج--سنگ-قیمتی- ایج--سنگ-قیمتی- امتیاز : 17| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 13 نویسنده: رنجبر

سنگ های بسیار زیبا که مخصوص نگین و بدلیجات و ساخت تسبیح به کار می رود و از لحاظ قیمت نسبت به نمونه های خارجی بسیار ارزان تر بوده و از لحاظ کیفیت نیز هیچ سنگی به پای سنگ ایران نمی رسد ..

برای سفارش به آدرس ایمیل کنار وبلاگ در قسمت درباره وبلاگ رفته و سفارشات خودتان را ایمیل کنید 

g41d_cm18۰519-222545۰4.jpg .......ایج سنگ z5ae_cm18۰517-23451236.jpg ......ایج سنگ a8vx_cm18۰518-19571523.jpg .....ایج سنگ yz48_cm18۰518-۰1425063.jpg 

 موضوعات:سنگ آبی ,
ایج--سنگ-قیمتی- ایج--سنگ-قیمتی- ایج--سنگ-قیمتی- ایج--سنگ-قیمتی- ایج--سنگ-قیمتی- امتیاز : 15| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 24 نویسنده: رنجبر

02y8_cm18۰518-19525612.jpg 9c7l_cm18۰518-19535117.jpg yx8n_cm18۰518-1955۰419.jpg g2hu_cm18۰518-19531514.jpg موضوعات:سنگ قیمتی ,
سنگ-جواهر سنگ-جواهر سنگ-جواهر سنگ-جواهر سنگ-جواهر امتیاز : 15| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 23 نویسنده: رنجبر

فروش سنگ های جواهراتی با قیمت بسیار پایین نسبت به نمونه های خارجی 

k146_cm18۰518-۰138۰052.jpg


موضوعات:سنگ آبی ,
گوهر-سنگ گوهر-سنگ گوهر-سنگ گوهر-سنگ گوهر-سنگ امتیاز : 19| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 14 نویسنده: رنجبر

جهت سفارش کالا به آدرس ایمیل کنار وبلاگ مراجعه کنید 

قیمت بسیار ارزانتر از نمونه های مشابه خارجی 

j84n_cm18۰518-۰125۰728.jpg


موضوعات:سنگ فیروزه ,
فیروزه-ایج فیروزه-ایج فیروزه-ایج فیروزه-ایج فیروزه-ایج امتیاز : 15| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 13 نویسنده: رنجبر031_cm18۰518-۰127۰632.jpg


موضوعات:سنگ سرخ ,
سنگ-جواهراتی سنگ-جواهراتی سنگ-جواهراتی سنگ-جواهراتی سنگ-جواهراتی امتیاز : 15| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 10 نویسنده: رنجبر

سنگ جواهراتی 

0apr_cm18۰517-23451236.jpg

خرید-و-فروش-سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- خرید-و-فروش-سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- خرید-و-فروش-سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- خرید-و-فروش-سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- خرید-و-فروش-سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- امتیاز : 15| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 8 نویسنده: رنجبر

سنگ مخصوص بدلیجات با سختی حدود پنج به بالا 

c2om_cm18۰517-23423830.jpg


موضوعات:سنگ آبی ,
سنگ-قیمتی-برای-ساخت-بدلیجات- سنگ-قیمتی-برای-ساخت-بدلیجات- سنگ-قیمتی-برای-ساخت-بدلیجات- سنگ-قیمتی-برای-ساخت-بدلیجات- سنگ-قیمتی-برای-ساخت-بدلیجات- امتیاز : 18| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 7 نویسنده: رنجبر

سنگ نیمه قیمتی مخصوص نگین انگشتر و بدلیجات 

این گونه سنگ ها بسیار نادر و کمیاب هستند و این گونه سنگ ها در مناطق کوهستانی و در ارتفاعات می توان یافت البته به مقدار کم 

برای سفارش خرید به آدرس ghasem4838@mihanmail.irایمیل کنید

قیمت زیر نرخ بازار و خیلی پایین تر از نمونه های مشابه خارجی همچون چین و کاستاریکا و شیلی واوگاندا و...می باشد 

قیمت توافقی بوده و هزینه پست بر عهده خریدار می باشد 

jd4x_cm18۰523-۰2364768.jpg


موضوعات:سنگ قهوه ایی ,
سنگ-نیمه-قیمتی-مخصوص-نگین-و-بدلیجات-(ایج) سنگ-نیمه-قیمتی-مخصوص-نگین-و-بدلیجات-(ایج) سنگ-نیمه-قیمتی-مخصوص-نگین-و-بدلیجات-(ایج) سنگ-نیمه-قیمتی-مخصوص-نگین-و-بدلیجات-(ایج) سنگ-نیمه-قیمتی-مخصوص-نگین-و-بدلیجات-(ایج) امتیاز : 15| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 8 نویسنده: رنجبر

سنگ قیمتی 

gs7e_cm18۰517-232827۰8.jpg


موضوعات:سنگ قیمتی ,
سنگ-زینتی سنگ-زینتی سنگ-زینتی سنگ-زینتی سنگ-زینتی امتیاز : 15| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 4 نویسنده: رنجبر

سنگ کلکسیونی 

i7d8_cm18۰518-۰1361149.jpg


موضوعات:سنگ قیمتی ,
سنگ-کلکسیونی سنگ-کلکسیونی سنگ-کلکسیونی سنگ-کلکسیونی سنگ-کلکسیونی امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 5 نویسنده: رنجبر

سنگ قیمتی و نیمه قیمتی

vxt5_cm18۰523-۰2343863.jpg


موضوعات:سنگ زرد ,
سنگ-زرد-قیمتی- سنگ-زرد-قیمتی- سنگ-زرد-قیمتی- سنگ-زرد-قیمتی- سنگ-زرد-قیمتی- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 7 نویسنده: رنجبر

سنگ کلکسیونی ایج

6fwq_cm18۰518-۰11224۰5.jpg


موضوعات:سنگ آبی ,
سنگ-کلکسیونی-ایج سنگ-کلکسیونی-ایج سنگ-کلکسیونی-ایج سنگ-کلکسیونی-ایج سنگ-کلکسیونی-ایج امتیاز : 11| | دیدگاه(0)
تاریخ: یکشنبه 27 خرداد 1397 بازدید: 8 نویسنده: رنجبر

سنگ یاقوت سرخ 

ghasem4838@mihanmail.irجهت خرید تماس بگیرید

6zm3_cm18۰518-۰1385054.jpg


موضوعات:سنگ سرخ ,
سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: یکشنبه 27 خرداد 1397 بازدید: 9 نویسنده: رنجبر

سنگ فیروزه به صورت راف

ارتباط با ایمیل بالا

49w0_cm18۰517-23492147.jpg


موضوعات:سنگ فیروزه ,
سنگ-قیمتی-و-زینتی-ایج سنگ-قیمتی-و-زینتی-ایج سنگ-قیمتی-و-زینتی-ایج سنگ-قیمتی-و-زینتی-ایج سنگ-قیمتی-و-زینتی-ایج امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: یکشنبه 27 خرداد 1397 بازدید: 10 نویسنده: رنجبر

سنگ نگین انگشتر 

سفارش با ایمیل بالا 

b0ck_cm18۰517-23474343.jpg


موضوعات:سنگ سرخ ,
فروش-سنگ-نگین فروش-سنگ-نگین فروش-سنگ-نگین فروش-سنگ-نگین فروش-سنگ-نگین امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: یکشنبه 27 خرداد 1397 بازدید: 8 نویسنده: رنجبر

فروش سنگ های قیمتی 

درخواست های خود را ایمیل کنید 

ghasem4838@mihanmail.ir

jrf_cm18۰517-23425531.jpg


موضوعات:سنگ سبز ,
ایج- ایج- ایج- ایج- ایج- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: یکشنبه 27 خرداد 1397 بازدید: 10 نویسنده: رنجبر

فروش سنگ با نرخ توافقی

جهت سفارش با ایمیل ghasem4838@mihanmail.irدر ارتباط باشید

i8qu_cm18۰517-23395023.jpg


موضوعات:سنگ آبی ,
فروش-سنگ-نیمه-قیمتی- فروش-سنگ-نیمه-قیمتی- فروش-سنگ-نیمه-قیمتی- فروش-سنگ-نیمه-قیمتی- فروش-سنگ-نیمه-قیمتی- امتیاز : 2| | دیدگاه(0)
تاریخ: یکشنبه 27 خرداد 1397 بازدید: 10 نویسنده: رنجبر

فروش با قیمت توافقی 

پل ارتباطی ghasem4838@mihanmail.ir

jx6d_cm18۰517-23373919.jpg


موضوعات:سنگ قیمتی ,
خرید-و-فروش-سنگ-قیمتی- خرید-و-فروش-سنگ-قیمتی- خرید-و-فروش-سنگ-قیمتی- خرید-و-فروش-سنگ-قیمتی- خرید-و-فروش-سنگ-قیمتی- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: یکشنبه 27 خرداد 1397 بازدید: 11 نویسنده: رنجبر

سنگ لاجورد 

16ge_cm18۰517-23381520.jpg


موضوعات:سنگ قیمتی ,
سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: یکشنبه 27 خرداد 1397 بازدید: 11 نویسنده: رنجبر

سنگ نیمه قیمتی 

kv02_cm18۰518-۰1342646.jpg


موضوعات:سنگ شیشه طبیعی ,
سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: یکشنبه 27 خرداد 1397 بازدید: 10 نویسنده: رنجبر

سنگ های دیدنی ایج

blyr_cm18۰517-23333918.jpg

سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی-ایج امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: یکشنبه 13 خرداد 1397 بازدید: 23 نویسنده: رنجبر

سنگ بسیار زیبا از نوع سنگ قیمتی که در ایج  یافت شده است vmal_cm18۰517-23331917.jpg

سنگ-زیبای-ایج سنگ-زیبای-ایج سنگ-زیبای-ایج سنگ-زیبای-ایج سنگ-زیبای-ایج امتیاز : 20| | دیدگاه(0)
تاریخ: جمعه 11 خرداد 1397 بازدید: 14 نویسنده: رنجبرsiyb_cm18۰518-۰1273433.jpg

سنگ-سبز- سنگ-سبز- سنگ-سبز- سنگ-سبز- سنگ-سبز- امتیاز : 15| | دیدگاه(0)
آخرین مطالب
پنجشنبه 28 تیر 1397
مطالب محبوب
سه شنبه 29 خرداد 1397
پنجشنبه 28 تیر 1397
شنبه 23 تیر 1397
پنجشنبه 28 تیر 1397
دوشنبه 11 تیر 1397
صفحات مطالب
1|2|
جستجوی مطالب
موضوعات
 • سنگ قیمتی و نیمه قیمتی ایج سنگ زینتی
 • سنگ قیمتی-12
 • سنگ قیمتی و نیمه قیمتی ایج سنگ قیمتی
 • سنگ قیمتی و نیمه قیمتی ایج سنگ نیمه قیمتی
 • سنگ سبز-5
 • سنگ آبی-8
 • سنگ سرخ-5
 • سنگ قهوه ایی-3
 • سنگ زرد-1
 • سنگ بنفش-1
 • سنگ مشکی -0
 • سنگ سفید-3
 • سنگ خاکستری-0
 • سنگ یاقوت-0
 • سنگ زمرد -1
 • سنگ فیروزه-2
 • سنگ عقیق-0
 • سنگ شیشه طبیعی -5
 • سنگ لاجورد -0
 • سنگ الماس -0
 • سنگ یشم -0
 • سنگ شجر -0
 • سنگ طلا-0
 • سنگ نقره -0
 • سنگ آلماندین -0
 • سنگ لعل -0
 • سنگ سودالیت -0
 • سنگ شئلیت -0
 • سنگ روتیل -0
 • سنگ بریل سرخ -0
 • سنگ تورمالین -0
 • سنگ مکرو کلین -0
 • سنگ تکتیت ها فرازمینی -1
 • سنگ مروارید -0
 • سنگ شبق -0
 • سنگ کهربا -0
 • سنگ ماه -0
 • پیوندها
 • خرید بلیط هواپیما
 • سیستم همکاری در فروش بلیط هواپیما
 • ارسال پیوند
 • منوی کاربر
 • صفحه اصلی
 • ارسال پیوند
 • عضویت
 • انجمن
 • تماس با ما