سنگ قیمتی و نیمه قیمتی ایج
 
آرشیو
درباره وب

برای خرید و فروش سنگ قیمتی و نیمه قیمتی به آدرس ghasem4838@mihanmail.irپیام دهید ghasem4838@mihanmail.ir
تاریخ: سه شنبه 29 خرداد 1397 بازدید: 69 نویسنده: رنجبر

سنگ زیبا با تلفیق چند رنگ طبیعی 

kdog_cm18۰518-۰1492877.jpg


موضوعات:سنگ قیمتی ,
سنگ-دیدنی-با-رنگ-های-زیبا سنگ-دیدنی-با-رنگ-های-زیبا سنگ-دیدنی-با-رنگ-های-زیبا سنگ-دیدنی-با-رنگ-های-زیبا سنگ-دیدنی-با-رنگ-های-زیبا امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: سه شنبه 29 خرداد 1397 بازدید: 16 نویسنده: رنجبر

سنگ بسیار زیبا برای ساخت بدلیجات 

jjw4_cm18۰517-23294011.jpg


موضوعات:سنگ قهوه ایی ,
سنگ-گوهر- سنگ-گوهر- سنگ-گوهر- سنگ-گوهر- سنگ-گوهر- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: سه شنبه 29 خرداد 1397 بازدید: 14 نویسنده: رنجبر

سنگ شیشه طبیعی با رنگ ثابت و طبیعی 

h6y7_cm18۰518-19525612.jpg


موضوعات:سنگ شیشه طبیعی ,
سنگ-نیمه-قیمتی سنگ-نیمه-قیمتی سنگ-نیمه-قیمتی سنگ-نیمه-قیمتی سنگ-نیمه-قیمتی امتیاز : 3| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 15 نویسنده: رنجبر

سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به صورت تراش نخورده و راف 

lbk9_cm18۰518-۰11349۰8.jpg


موضوعات:سنگ سرخ ,
سنگ-سرخ-و-زیبا- سنگ-سرخ-و-زیبا- سنگ-سرخ-و-زیبا- سنگ-سرخ-و-زیبا- سنگ-سرخ-و-زیبا- امتیاز : 17| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 13 نویسنده: رنجبر

ekh2_cm18۰523-۰2364768.jpg ////////ایج سنگ xmeu_cm18۰523-۰2343863.jpg //////////////////ایج سنگltrx_cm18۰523-۰232۰754.jpg 

سنگ های بسیار زیبا با قیمت مناسب و ارزان برای طراحی دکوراسیون مغازه ای طلا و جواهر فروشی و ساخت نگین و بدلیجات .درخواست خود را به ایمیل کنار وبلاگ ایمیل کنید موضوعات:سنگ قیمتی ,
سنگ-جواهراتی-(ایج-سنگ-) سنگ-جواهراتی-(ایج-سنگ-) سنگ-جواهراتی-(ایج-سنگ-) سنگ-جواهراتی-(ایج-سنگ-) سنگ-جواهراتی-(ایج-سنگ-) امتیاز : 15| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 17 نویسنده: رنجبر

3v3s_cm18۰518-۰1185517.jpg //////ایج سنگ 5d5u_cm18۰517-23415428.jpg //////////////////ایج سنگ pja8_cm18۰518-۰126۰730.jpg //////////ایج سنگ ibel_cm18۰518-۰1411059.jpg ////////ایج سنگ t0l_cm18۰518-۰1505180.jpg موضوعات:سنگ سبز ,
ایج--سنگ-قیمتی- ایج--سنگ-قیمتی- ایج--سنگ-قیمتی- ایج--سنگ-قیمتی- ایج--سنگ-قیمتی- امتیاز : 17| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 13 نویسنده: رنجبر

سنگ های بسیار زیبا که مخصوص نگین و بدلیجات و ساخت تسبیح به کار می رود و از لحاظ قیمت نسبت به نمونه های خارجی بسیار ارزان تر بوده و از لحاظ کیفیت نیز هیچ سنگی به پای سنگ ایران نمی رسد ..

برای سفارش به آدرس ایمیل کنار وبلاگ در قسمت درباره وبلاگ رفته و سفارشات خودتان را ایمیل کنید 

g41d_cm18۰519-222545۰4.jpg .......ایج سنگ z5ae_cm18۰517-23451236.jpg ......ایج سنگ a8vx_cm18۰518-19571523.jpg .....ایج سنگ yz48_cm18۰518-۰1425063.jpg 

 موضوعات:سنگ آبی ,
ایج--سنگ-قیمتی- ایج--سنگ-قیمتی- ایج--سنگ-قیمتی- ایج--سنگ-قیمتی- ایج--سنگ-قیمتی- امتیاز : 15| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 24 نویسنده: رنجبر

02y8_cm18۰518-19525612.jpg 9c7l_cm18۰518-19535117.jpg yx8n_cm18۰518-1955۰419.jpg g2hu_cm18۰518-19531514.jpg موضوعات:سنگ قیمتی ,
سنگ-جواهر سنگ-جواهر سنگ-جواهر سنگ-جواهر سنگ-جواهر امتیاز : 15| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 23 نویسنده: رنجبر

فروش سنگ های جواهراتی با قیمت بسیار پایین نسبت به نمونه های خارجی 

k146_cm18۰518-۰138۰052.jpg


موضوعات:سنگ آبی ,
گوهر-سنگ گوهر-سنگ گوهر-سنگ گوهر-سنگ گوهر-سنگ امتیاز : 20| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 15 نویسنده: رنجبر

جهت سفارش کالا به آدرس ایمیل کنار وبلاگ مراجعه کنید 

قیمت بسیار ارزانتر از نمونه های مشابه خارجی 

j84n_cm18۰518-۰125۰728.jpg


موضوعات:سنگ فیروزه ,
فیروزه-ایج فیروزه-ایج فیروزه-ایج فیروزه-ایج فیروزه-ایج امتیاز : 15| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 13 نویسنده: رنجبر031_cm18۰518-۰127۰632.jpg


موضوعات:سنگ سرخ ,
سنگ-جواهراتی سنگ-جواهراتی سنگ-جواهراتی سنگ-جواهراتی سنگ-جواهراتی امتیاز : 15| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 11 نویسنده: رنجبر

سنگ جواهراتی 

0apr_cm18۰517-23451236.jpg

خرید-و-فروش-سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- خرید-و-فروش-سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- خرید-و-فروش-سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- خرید-و-فروش-سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- خرید-و-فروش-سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- امتیاز : 15| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 8 نویسنده: رنجبر

سنگ مخصوص بدلیجات با سختی حدود پنج به بالا 

c2om_cm18۰517-23423830.jpg


موضوعات:سنگ آبی ,
سنگ-قیمتی-برای-ساخت-بدلیجات- سنگ-قیمتی-برای-ساخت-بدلیجات- سنگ-قیمتی-برای-ساخت-بدلیجات- سنگ-قیمتی-برای-ساخت-بدلیجات- سنگ-قیمتی-برای-ساخت-بدلیجات- امتیاز : 18| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 8 نویسنده: رنجبر

سنگ نیمه قیمتی مخصوص نگین انگشتر و بدلیجات 

این گونه سنگ ها بسیار نادر و کمیاب هستند و این گونه سنگ ها در مناطق کوهستانی و در ارتفاعات می توان یافت البته به مقدار کم 

برای سفارش خرید به آدرس ghasem4838@mihanmail.irایمیل کنید

قیمت زیر نرخ بازار و خیلی پایین تر از نمونه های مشابه خارجی همچون چین و کاستاریکا و شیلی واوگاندا و...می باشد 

قیمت توافقی بوده و هزینه پست بر عهده خریدار می باشد 

jd4x_cm18۰523-۰2364768.jpg


موضوعات:سنگ قهوه ایی ,
سنگ-نیمه-قیمتی-مخصوص-نگین-و-بدلیجات-(ایج) سنگ-نیمه-قیمتی-مخصوص-نگین-و-بدلیجات-(ایج) سنگ-نیمه-قیمتی-مخصوص-نگین-و-بدلیجات-(ایج) سنگ-نیمه-قیمتی-مخصوص-نگین-و-بدلیجات-(ایج) سنگ-نیمه-قیمتی-مخصوص-نگین-و-بدلیجات-(ایج) امتیاز : 15| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 9 نویسنده: رنجبر

سنگ قیمتی 

gs7e_cm18۰517-232827۰8.jpg


موضوعات:سنگ قیمتی ,
سنگ-زینتی سنگ-زینتی سنگ-زینتی سنگ-زینتی سنگ-زینتی امتیاز : 15| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 5 نویسنده: رنجبر

سنگ کلکسیونی 

i7d8_cm18۰518-۰1361149.jpg


موضوعات:سنگ قیمتی ,
سنگ-کلکسیونی سنگ-کلکسیونی سنگ-کلکسیونی سنگ-کلکسیونی سنگ-کلکسیونی امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 5 نویسنده: رنجبر

سنگ قیمتی و نیمه قیمتی

vxt5_cm18۰523-۰2343863.jpg


موضوعات:سنگ زرد ,
سنگ-زرد-قیمتی- سنگ-زرد-قیمتی- سنگ-زرد-قیمتی- سنگ-زرد-قیمتی- سنگ-زرد-قیمتی- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397 بازدید: 8 نویسنده: رنجبر

سنگ کلکسیونی ایج

6fwq_cm18۰518-۰11224۰5.jpg


موضوعات:سنگ آبی ,
سنگ-کلکسیونی-ایج سنگ-کلکسیونی-ایج سنگ-کلکسیونی-ایج سنگ-کلکسیونی-ایج سنگ-کلکسیونی-ایج امتیاز : 11| | دیدگاه(0)
تاریخ: یکشنبه 27 خرداد 1397 بازدید: 8 نویسنده: رنجبر

سنگ یاقوت سرخ 

ghasem4838@mihanmail.irجهت خرید تماس بگیرید

6zm3_cm18۰518-۰1385054.jpg


موضوعات:سنگ سرخ ,
سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: یکشنبه 27 خرداد 1397 بازدید: 10 نویسنده: رنجبر

سنگ فیروزه به صورت راف

ارتباط با ایمیل بالا

49w0_cm18۰517-23492147.jpg


موضوعات:سنگ فیروزه ,
سنگ-قیمتی-و-زینتی-ایج سنگ-قیمتی-و-زینتی-ایج سنگ-قیمتی-و-زینتی-ایج سنگ-قیمتی-و-زینتی-ایج سنگ-قیمتی-و-زینتی-ایج امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: یکشنبه 27 خرداد 1397 بازدید: 11 نویسنده: رنجبر

سنگ نگین انگشتر 

سفارش با ایمیل بالا 

b0ck_cm18۰517-23474343.jpg


موضوعات:سنگ سرخ ,
فروش-سنگ-نگین فروش-سنگ-نگین فروش-سنگ-نگین فروش-سنگ-نگین فروش-سنگ-نگین امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: یکشنبه 27 خرداد 1397 بازدید: 8 نویسنده: رنجبر

فروش سنگ های قیمتی 

درخواست های خود را ایمیل کنید 

ghasem4838@mihanmail.ir

jrf_cm18۰517-23425531.jpg


موضوعات:سنگ سبز ,
ایج- ایج- ایج- ایج- ایج- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: یکشنبه 27 خرداد 1397 بازدید: 11 نویسنده: رنجبر

فروش سنگ با نرخ توافقی

جهت سفارش با ایمیل ghasem4838@mihanmail.irدر ارتباط باشید

i8qu_cm18۰517-23395023.jpg


موضوعات:سنگ آبی ,
فروش-سنگ-نیمه-قیمتی- فروش-سنگ-نیمه-قیمتی- فروش-سنگ-نیمه-قیمتی- فروش-سنگ-نیمه-قیمتی- فروش-سنگ-نیمه-قیمتی- امتیاز : 2| | دیدگاه(0)
تاریخ: یکشنبه 27 خرداد 1397 بازدید: 10 نویسنده: رنجبر

فروش با قیمت توافقی 

پل ارتباطی ghasem4838@mihanmail.ir

jx6d_cm18۰517-23373919.jpg


موضوعات:سنگ قیمتی ,
خرید-و-فروش-سنگ-قیمتی- خرید-و-فروش-سنگ-قیمتی- خرید-و-فروش-سنگ-قیمتی- خرید-و-فروش-سنگ-قیمتی- خرید-و-فروش-سنگ-قیمتی- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: یکشنبه 27 خرداد 1397 بازدید: 12 نویسنده: رنجبر

سنگ لاجورد 

16ge_cm18۰517-23381520.jpg


موضوعات:سنگ قیمتی ,
سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: یکشنبه 27 خرداد 1397 بازدید: 11 نویسنده: رنجبر

سنگ نیمه قیمتی 

kv02_cm18۰518-۰1342646.jpg


موضوعات:سنگ شیشه طبیعی ,
سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: یکشنبه 27 خرداد 1397 بازدید: 10 نویسنده: رنجبر

سنگ های دیدنی ایج

blyr_cm18۰517-23333918.jpg

سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی-ایج امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: یکشنبه 13 خرداد 1397 بازدید: 23 نویسنده: رنجبر

سنگ بسیار زیبا از نوع سنگ قیمتی که در ایج  یافت شده است vmal_cm18۰517-23331917.jpg

سنگ-زیبای-ایج سنگ-زیبای-ایج سنگ-زیبای-ایج سنگ-زیبای-ایج سنگ-زیبای-ایج امتیاز : 20| | دیدگاه(0)
تاریخ: جمعه 11 خرداد 1397 بازدید: 14 نویسنده: رنجبرsiyb_cm18۰518-۰1273433.jpg

سنگ-سبز- سنگ-سبز- سنگ-سبز- سنگ-سبز- سنگ-سبز- امتیاز : 15| | دیدگاه(0)
تاریخ: جمعه 11 خرداد 1397 بازدید: 14 نویسنده: رنجبرncyc_cm18۰518-۰11026۰3.jpg

سنگ-بسیار-زیبا-سرخ- سنگ-بسیار-زیبا-سرخ- سنگ-بسیار-زیبا-سرخ- سنگ-بسیار-زیبا-سرخ- سنگ-بسیار-زیبا-سرخ- امتیاز : 17| | دیدگاه(0)
تاریخ: جمعه 11 خرداد 1397 بازدید: 18 نویسنده: رنجبرxtg2_cm18۰518-۰1243527.jpg

سنگ-زیبا-به-رنگ-آسمان سنگ-زیبا-به-رنگ-آسمان سنگ-زیبا-به-رنگ-آسمان سنگ-زیبا-به-رنگ-آسمان سنگ-زیبا-به-رنگ-آسمان امتیاز : 15| | دیدگاه(0)
تاریخ: جمعه 11 خرداد 1397 بازدید: 12 نویسنده: رنجبرz3oz_img_۱۹۸۰۰۱۰۶_۱۳۳۷۲۷.jpg 
سنگ قیمتی و نیمه قیمتی ایج 
تماس برای خرید با ایمیل 
ghasem4838@mihanmail.ir

سنگ-نیمه-قیمتی-ایج- سنگ-نیمه-قیمتی-ایج- سنگ-نیمه-قیمتی-ایج- سنگ-نیمه-قیمتی-ایج- سنگ-نیمه-قیمتی-ایج- امتیاز : 15| | دیدگاه(0)
صفحات مطالب
1|
جستجوی مطالب
موضوعات
 • سنگ قیمتی و نیمه قیمتی ایج سنگ زینتی
 • سنگ قیمتی-12
 • سنگ قیمتی و نیمه قیمتی ایج سنگ قیمتی
 • سنگ قیمتی و نیمه قیمتی ایج سنگ نیمه قیمتی
 • سنگ سبز-5
 • سنگ آبی-8
 • سنگ سرخ-5
 • سنگ قهوه ایی-3
 • سنگ زرد-1
 • سنگ بنفش-1
 • سنگ مشکی -0
 • سنگ سفید-3
 • سنگ خاکستری-0
 • سنگ یاقوت-0
 • سنگ زمرد -1
 • سنگ فیروزه-2
 • سنگ عقیق-0
 • سنگ شیشه طبیعی -5
 • سنگ لاجورد -0
 • سنگ الماس -0
 • سنگ یشم -0
 • سنگ شجر -0
 • سنگ طلا-0
 • سنگ نقره -0
 • سنگ آلماندین -0
 • سنگ لعل -0
 • سنگ سودالیت -0
 • سنگ شئلیت -0
 • سنگ روتیل -0
 • سنگ بریل سرخ -0
 • سنگ تورمالین -0
 • سنگ مکرو کلین -0
 • سنگ تکتیت ها فرازمینی -1
 • سنگ مروارید -0
 • سنگ شبق -0
 • سنگ کهربا -0
 • سنگ ماه -0
 • پیوندها
 • خرید بلیط هواپیما
 • سیستم همکاری در فروش بلیط هواپیما
 • ارسال پیوند
 • منوی کاربر
 • صفحه اصلی
 • ارسال پیوند
 • عضویت
 • انجمن
 • تماس با ما