سنگ قیمتی و نیمه قیمتی ایج
 
آرشیو
درباره وب

برای خرید و فروش سنگ قیمتی و نیمه قیمتی به آدرس ghasem4838@mihanmail.irپیام دهید ghasem4838@mihanmail.ir
تاریخ: پنجشنبه 28 تیر 1397 بازدید: 54 نویسنده: رنجبر

سنگ های فرا زمینی یا تکتیت ها 

snb_cm18۰518-۰113۰2۰7.jpg


موضوعات:سنگ تکتیت ها فرازمینی ,
سنگ-فرا-زمینی سنگ-فرا-زمینی سنگ-فرا-زمینی سنگ-فرا-زمینی سنگ-فرا-زمینی امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: پنجشنبه 28 تیر 1397 بازدید: 28 نویسنده: رنجبر

سنگ زیبای جواهرات

9408_cm18۰518-۰11224۰5.jpg


موضوعات:سنگ آبی ,
سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: پنجشنبه 28 تیر 1397 بازدید: 25 نویسنده: رنجبر

فروش سنگ های قیمتی به صورت راف

5c2l_cm18۰518-۰140۰257.jpg


موضوعات:سنگ بنفش ,
سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: پنجشنبه 28 تیر 1397 بازدید: 29 نویسنده: رنجبر

خرید و فروش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به صورت راف 

pmsq_cm18۰518-۰148۰873.jpg


موضوعات:سنگ آبی ,
سنگ-های-قیمتی-به-صورت-راف- سنگ-های-قیمتی-به-صورت-راف- سنگ-های-قیمتی-به-صورت-راف- سنگ-های-قیمتی-به-صورت-راف- سنگ-های-قیمتی-به-صورت-راف- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: پنجشنبه 28 تیر 1397 بازدید: 30 نویسنده: رنجبر

سنگ سبز برای نگین (به صورت راف )

6t99_cm18۰517-23451236.jpg


موضوعات:سنگ سبز ,
خرید-و-فروش-سنگ-های-راف خرید-و-فروش-سنگ-های-راف خرید-و-فروش-سنگ-های-راف خرید-و-فروش-سنگ-های-راف خرید-و-فروش-سنگ-های-راف امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: پنجشنبه 28 تیر 1397 بازدید: 19 نویسنده: رنجبر

فروش سنگ های راف 

3v1q_cm18۰517-232827۰8.jpg


موضوعات:سنگ سفید ,
نگین-فارس- نگین-فارس- نگین-فارس- نگین-فارس- نگین-فارس- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: پنجشنبه 28 تیر 1397 بازدید: 17 نویسنده: رنجبر

سنگ شهر ایج 

3jnh_cm18۰517-232550۰2.jpg


موضوعات:سنگ قیمتی ,
سنگ-قیمتی-شهر-من-ایج- سنگ-قیمتی-شهر-من-ایج- سنگ-قیمتی-شهر-من-ایج- سنگ-قیمتی-شهر-من-ایج- سنگ-قیمتی-شهر-من-ایج- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: پنجشنبه 28 تیر 1397 بازدید: 11 نویسنده: رنجبر

سنگ بسیار زیبای طبیعت 

9kt4_cm18۰517-23313715.jpg


موضوعات:سنگ قیمتی ,
سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: پنجشنبه 28 تیر 1397 بازدید: 13 نویسنده: رنجبر

سنگ زیبا برای نگینی زیبا 

0zps_cm18۰518-۰129۰537.jpg


موضوعات:سنگ سبز ,
سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: شنبه 23 تیر 1397 بازدید: 31 نویسنده: رنجبر

آبی رنگ نگین انگشتر ایج فارس 

unhy_cm18۰518-۰1404358.jpg


موضوعات:سنگ آبی ,
نگین-جهان- نگین-جهان- نگین-جهان- نگین-جهان- نگین-جهان- امتیاز : 2| | دیدگاه(0)
تاریخ: شنبه 23 تیر 1397 بازدید: 26 نویسنده: رنجبر

نگین انگشتری با سنگ نگین ایج 

برای سفارش به آدرس ایمیل ghasem4838@mihanmail.irیا آدرس ایمیل ghasem4838@gmail.comایمیل کنید و قیمت

 

توافقی خود را برای هر یک از سنگ ها بیان نمایید و آدرس ایمیل خود را بگذارید و شماره تماس خود تا با شما تماس

 

گرفته شود و یا به آدرس ایمیلتان ایمیل نماییم .

 

 

با تشکر مدیر مسئول خرید و فروش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ایج 

ne3h_cm18۰518-19531514.jpg


موضوعات:سنگ قیمتی ,
نگین-فارس نگین-فارس نگین-فارس نگین-فارس نگین-فارس امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: شنبه 23 تیر 1397 بازدید: 19 نویسنده: رنجبر

سنگ نگین ایج 

prvk_cm18۰518-۰11349۰8.jpg


موضوعات:سنگ سرخ ,
نگین-ایران- نگین-ایران- نگین-ایران- نگین-ایران- نگین-ایران- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: شنبه 23 تیر 1397 بازدید: 21 نویسنده: رنجبر

سنگ نگین ایج 

sc1b_cm18۰518-۰1472672.jpg


موضوعات:سنگ سفید ,
نگین-فارس نگین-فارس نگین-فارس نگین-فارس نگین-فارس امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: شنبه 23 تیر 1397 بازدید: 13 نویسنده: رنجبر

زمرد زیبای ایج

swap_cm18۰518-۰1411059.jpg


موضوعات:سنگ زمرد ,
جواهر-ایج جواهر-ایج جواهر-ایج جواهر-ایج جواهر-ایج امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: پنجشنبه 14 تیر 1397 بازدید: 18 نویسنده: رنجبر
سنگ شیشه طبیعی با رنگ طبیعی و بسیار زیبا و چشم نواز 
8pe9_cm18۰517-23441234.jpg


موضوعات:سنگ شیشه طبیعی ,
سنگ-جواهراتی-ایج- سنگ-جواهراتی-ایج- سنگ-جواهراتی-ایج- سنگ-جواهراتی-ایج- سنگ-جواهراتی-ایج- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 11 تیر 1397 بازدید: 23 نویسنده: رنجبر

الماس خام و تراش نخورده به وزن 5قیراط

ert7_win_20180628_125957.jpg546g_win_20180628_130003.jpg 8auf_win_20180628_130003.jpg 


موضوعات:سنگ قیمتی ,
الماس-خام- الماس-خام- الماس-خام- الماس-خام- الماس-خام- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 11 تیر 1397 بازدید: 30 نویسنده: رنجبر

سنگ شیشه طبیعی راف

afin_cm18۰518-۰1262431.jpg


موضوعات:سنگ شیشه طبیعی ,
سنگ-شیشه-راف سنگ-شیشه-راف سنگ-شیشه-راف سنگ-شیشه-راف سنگ-شیشه-راف امتیاز : 4| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 11 تیر 1397 بازدید: 27 نویسنده: رنجبر

سنگ رویایی

9kdr_cm18۰518-۰156۰889.jpg


موضوعات:سنگ سفید ,
سنگ-نیمه-قیمتی- سنگ-نیمه-قیمتی- سنگ-نیمه-قیمتی- سنگ-نیمه-قیمتی- سنگ-نیمه-قیمتی- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: دوشنبه 11 تیر 1397 بازدید: 26 نویسنده: رنجبر

سنگ زینتی 

cmr3_cm18۰518-۰154۰986.jpg


موضوعات:سنگ قهوه ایی ,
سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: شنبه 09 تیر 1397 بازدید: 24 نویسنده: رنجبر

kqo4_win_20180628_125755.jpg 

این یک قطعه الماس خام است به وزن پنج قیراط با شفافیت vhموضوعات:سنگ قیمتی ,
الماس-خام- الماس-خام- الماس-خام- الماس-خام- الماس-خام- امتیاز : 0| | دیدگاه(0)
تاریخ: جمعه 08 تیر 1397 بازدید: 22 نویسنده: رنجبر

g918_cm18۰518-۰1464271.jpg ایج /////ایج/////ایج////ایجh5c7_cm18۰518-۰1503279.jpg ایج/////ایج//////ایج//////ایج////ایجwdal_cm18۰523-۰2۰7۰4۰9.jpg موضوعات:سنگ شیشه طبیعی ,
سنگ-های-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-های-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-های-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-های-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-های-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- امتیاز : 8| | دیدگاه(0)
صفحات مطالب
1|
جستجوی مطالب
موضوعات
 • سنگ قیمتی و نیمه قیمتی ایج سنگ زینتی
 • سنگ قیمتی-12
 • سنگ قیمتی و نیمه قیمتی ایج سنگ قیمتی
 • سنگ قیمتی و نیمه قیمتی ایج سنگ نیمه قیمتی
 • سنگ سبز-5
 • سنگ آبی-8
 • سنگ سرخ-5
 • سنگ قهوه ایی-3
 • سنگ زرد-1
 • سنگ بنفش-1
 • سنگ مشکی -0
 • سنگ سفید-3
 • سنگ خاکستری-0
 • سنگ یاقوت-0
 • سنگ زمرد -1
 • سنگ فیروزه-2
 • سنگ عقیق-0
 • سنگ شیشه طبیعی -5
 • سنگ لاجورد -0
 • سنگ الماس -0
 • سنگ یشم -0
 • سنگ شجر -0
 • سنگ طلا-0
 • سنگ نقره -0
 • سنگ آلماندین -0
 • سنگ لعل -0
 • سنگ سودالیت -0
 • سنگ شئلیت -0
 • سنگ روتیل -0
 • سنگ بریل سرخ -0
 • سنگ تورمالین -0
 • سنگ مکرو کلین -0
 • سنگ تکتیت ها فرازمینی -1
 • سنگ مروارید -0
 • سنگ شبق -0
 • سنگ کهربا -0
 • سنگ ماه -0
 • پیوندها
 • خرید بلیط هواپیما
 • سیستم همکاری در فروش بلیط هواپیما
 • ارسال پیوند
 • منوی کاربر
 • صفحه اصلی
 • ارسال پیوند
 • عضویت
 • انجمن
 • تماس با ما